Make your own free website on Tripod.com

Csolnoki évek

Kirvának és Csolnoknak 1848-ig azonos volt a földesura: a Vallásalapi uradalom. Mindkét községben németek, a kor szóhasználata szerint svábok éltek. Bár Kirvára jellemző volt, hogy a házasságokat elsősorban a falun belül kötötték, de gyakori volt, hogy Csolnokra házasodtak a kirvaiak. A hagyományos paraszti életforma a XIX. században Csolnokon megváltozott. Dorog környékén szenet találtak és 1808-ban Csolnokon megindult a szénbányászat. 1815-től termelt a Niklasberg-i akna (Miklós berek), a kor egyik legjelentősebb barnaszénbányája. A környékbeliek először a szén szállításában, a földfeletti munkában vettek részt, a későbbiekben a külföldről jött bányászok mellett a földalatti munkába is bekapcsolódtak. Csolnokra így a XIX. század első felében jellemzővé vált a bányászkodás, amíg Kirva 1945-ig megmaradt paraszti településnek, amelyben a szénbányászat nem játszott szerepet.

A Tittmann család harmadik fiúgyermeke iparosnak tanult, szabó mesterlegény volt, amikor Csolnokon 1852. november 24-én házasságot kötött. Az anyakönyvi bejegyzés szerint neve: Dittman Joannes, 24 éves, felesége Psorner Anna Maria 17 éves. Csolnokra a 20. számú házba költöztek, felesége szüleinek házába. Anna Maria Psorner 1835 augusztus 7-én született Csolnokon, apja Joannes Psorner zsellér volt, anyja Anna Maria Gaszer. A Psorner család eredetét nem ismerjük, nem csolnoki, sem kirvai. Gaszer Ann Maria apja Gaszer Ferenc 1795. május 18-án Csolnokon született, felesége Kimmel Erzsébet volt. A Gaszer (Gasser) nagyszülők és a Kimmel nagyszülők is csolnokiak voltak: Gasser Aloys és Unmuth Antonia illetve Kimmel Mihály és Shenperger Katalin. Anna Maria Gaszer 1815 szeptember 30-án született.

Kimmel Erzsébet 1805. október 30-án született Csolnokon. Joannes Dieman házasságából 1857. március 20-án Josephus született, 1868. június 27-én Joannes. Az apa foglalkozásaként zsellért jegyeztek be, s azt, hogy az apa Kirván született. A 20. számú házban éltek, ahová az 1852-es házasságkötéskor költöztek. 1871. augusztus 18-én született Magdaléna, majd 1875 május 3-án Michael, aki még abban a hónapban 6-án meg is halt.

Tittmann János 1892. november 3-án kötött házasságot Csolnokon Ebele Terézzel. Ebele Teréz 1867. október 15-én született Csolnokon, apja Ebele József zsellér volt, anyja Schwartz Carolina. Csolnokon a 140. számú házban éltek. Az anyakönyvi bejegyzés szerint Tittmann János foglalkozása bányász volt, 24 éves, felesége 25 - ami a születési adatoknak megfelel.

Az Ebele szülők 1866. január 7-én kötöttek házasságot Csolnokon, a férfi 1838. október 20-án Csolnokon született, apja Josephus Ebele, anyja Pintér Teréz volt. Ebele Józsefnél, az apánál a foglalkozást jobbágykéntjelölték meg. Schwartz Carolina Magdaléna dorogi volt, apja szénbányász. Ebele József és Pintér Terézia Csolnokon 1837. április 26-án kötöttek házasságot.

Tittmann János és Ebele Teréz házasságából több gyerek is született: 1896. junius 27-én Pál, 1899 július 18-án Lőrinc ( az előbbi 1918. június 27-én Eichardt Máriával kötött házasságot Csolnokon, az utóbbi 1919. november 11-én Schmidt Máriával szintén Csolnokon). 1905. november 25-én született Tittmann István, aki 1927. november 5-én kötött házasságot Mayer Máriával.

A család az első két fiú születése után kikerült Németországba, feltehetően bányamunkában dolgozott Tittmann János József. Itt 1902-ben született Wambele Hols-ban pontosabban meg nem állapítható időben Tittmann József. ( ma Wambel Németországban Dortmund közelében, míg egy Wambeln Hammtól délre 15 kilométerre fekszik, mindkettő bányaterület)

Tittmann József Csolnokon 1925. október 24-én vette feleségül Sztréhli Máriát, akinek apja Sztréhli Antal bányász volt, anyja a pilisszentistváni Putz Katalin. Sztréhli, Sztrehli család Tarjánban fordul elő.

Tittmann József bányász fia, Tittmann János 1927. október 28-án született Csolnokon. Aknászként kötött házasságot 1954. augusztus 7-én Csolnokon Városi Annával. A házasságkötéskor Tittmann János lakcíme: Csolnok Ady Endre u. 13. Városi Annáé Csolnok, Újvilág u. 16. volt. Városi Anna 1937. június 20-án született Csolnokon. Apja Wiszt Mihály, anyja Knapp Anna. A Wiszt család 1939-ben magyarosította nevét Városira. Wiszt Mihály bányász 1936. február 20-án kötött házasságot Knapp Annával Perbálon. A házasságkötéskor mindketten 23 évesek voltak.

Wiszt Mihály 1913. március 29-én született Csolnokon, apja Wieszt Mihály bányász, anyja Kreisz Anna volt, akik 1909. november 13-án kötöttek házasságot. Wieszt Mihály (Michael anyakönyv szerint) 1885. július 16-án született, apja Wieszt János zsellér , anyja Pfluger Erzsébet. Wieszt Joannes 1864. április 2-án született Csolnokon, apja Michael Wieszt jobbágy, anyja Maria Kimel. Ők 1850. május 13-án kötöttek házasságot Csolnokon. A házassági anyakönyv bejegyzése szerint mindketten özvegyek voltak, a férfi leányvári gazda. Kimel Mária 1823. július 5-én született Csolnokon, apja Kimmel Mihály, anyja Jaas Veronica. Kimmel Mihály 1979. szeptember 28-án született Csolnokon, apja Michael Kimmel, anyja Shomperger (Schenperger) Catharina.

Az 1885. augusztus 23-án született Kreisz Anna apja Josephus Kreisz zsellér, anyja Pick Anna, akik 1875. január 7-én kötöttek házasságot. Pick Anna 1855. április 3-án született, szülei Josephus Pick (Pik) 1816. május 5-én született, apja Petrus Pik, anyja Eva Kraisz. Kraisz Éva 1794. augusztus 24-én született, apja Michael Kraisz, anyja Anna Maria Lodner volt.

Vissza a kezdőlapra


1998. Dr. Tittmann János
webmester Csík István (levél:
csicontact@usa.net, WWW: csik.home.ml.org)