Make your own free website on Tripod.com

Kirvai évek

Atelepítési pátensnek megfelelően Kirván azonos teleknagyságot alakított ki az uradalom a munkaképes családoknak. A házak megépítését, a telepesek munkaeszközökkel, igavonó állatokkal, tenyészálatokkal való ellátását az uradalom végezte. A kezdetben lényegileg egyenlőség alakult ki, amelyet a családok munkaerejének különbsége, a magukkal hozott száz - néhány száz forintnyi tőke befolyásolt. Bár családi tragédiák követték a Tittmann család letelepedését, de az új helyen alig tíz éven belül négy gyerek született. 1788. augusztus 8-én Anna Mária, 1789 december 5-én Nicolaus, 1791. január 28-án Fidelis. Az anyakönyvi bejegyzés szerint apja Johan Tiedman, anyja Anna Maria Schmidin.
A keresztszülők szintén
Trochtelfingenből származó Fidelio Scherer és felesége Anna Maria Rudolf voltak. Fidelist 1794. október 31-én Anna Maria huga követte. A hat évvel korábban született lánygyermek meghalt, de a névadás azonossága ebben a korban természetes volt: a családokban a kialakult szokásjog szerint kapták a gyerekek nevüket - így az anya leánykori nevét- ha egy gyerek meghalt, a következő ismét megkaphatta a nevet.

1805-ben az elmúlt két évtized fejlődésének az eredménye az lett, hogy a megszilárdult településen az esztergomi főegyházmegye létrehozta a római katolikus plébániát. Ettől kezdve Kirván vezették a születési, házassági és halotti anyakönyveket ( az előző két évtizedben ezeket az adatokat Corogon találjuk meg, illetve Piliscsabán, Csolnokon és Únyon).

1810. március 25-én az anyakönyvi bejegyzés szerint a 19 éves Fidelio Tietmann házasságot kötött Anna Maria Klotzzal, aki akkor 16 éves volt. Ann Maria Klotz származását nem ismerjük, de elképzelhető, hogy a keresztapa Scherer Fidelis rokonságához tartozott. Kirván ugyanis a fiatalokkal együtt kötött házasságot az akkor 55 éves Fidelis Scherer a 47 éves Anna Maria Kellerrel. A házasságkötést megelőzően halt meg Johann Tittmann, a viszonylag korai házasságkötést a családi gazdaság átvétele indokolta.
1814 és 1828 között a fiatal párnak hat gyermeke született. Az anyakönyvbe a plébános a szülőknél a
Fidelis Dittmann colonus (jobbágy) és az Anna Maria Klotzin nevet vezette be.

A gyerekek :

1814. október 17. Albert
1817. november 16. Maria
1821. augusztus 31. Adalbert
1823. július 27. Anna
1825. október 29. Elisabetha
1828. augusztus 31. Joannas

A
Tittmann család Kirván a nagy átlaghoz hasonlóan a fél telkes jobbágyok közé tartozott, 1836-ra sikerült megőrizni az ötven évvel korábbi helyzetet. Az 1836/7-es vármegyei adóösszeírás szerint Tietman Fidelius jobbágy adózott:

1 szolga
1 tejelő tehén
1 meddő
2 ló
1 sertés
1 nős fiúgyermek
11 hold szántó
3 kaszás rét
2 kapás szőlő
2 káposztaföld
4 állatra való legelő
után.

Vissza a kezdőlapra


1998. Dr. Tittmann János
webmester Csík István (levél:
csicontact@usa.net, WWW: csik.home.ml.org)